Realizacje projektów i inwestycji budowlanych

Organizacja i zarządzanie procesem budowy

Zajmujemy się wszelkimi formalnościami na podstawie udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa. Szanujemy czas naszych Klientów i dbamy o ich zadowolenie, dlatego realizujemy powierzone zlecenie, począwszy od przekształcenia statutu gruntów (m.in. ich odrolnienie), przez podziały i pomiary geodezyjne, projektowanie budynków, załatwianie dokumentacji związanych z rozpoczęciem budowy oraz jej zakończeniem, po nadzór budowlany i prace budowlano-wykończeniowe. Przygotowujemy kosztorysy prac dla Zleceniodawcy, ceniąc transparentność rozliczeń. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach: doświadczonymi kierownikiem budowy, kierownikiem robót sanitarnych i elektrycznych, architektami, wykonawcami prac budowlanych i utalentowaną projektantką wnętrz. Cały nasz zespół oddaje się swej pracy z pasją, a dobre skomunikowanie przekłada się na bieżące informowanie Zleceniodawcy o postępach prac.

Etap wstępny inwestycji

 • przygotowanie terenu pod inwestycję, w tym przekształcenie gruntu (m.in. odrolnienie)
 • przygotowanie decyzji środowiskowych pod dany rodzaj inwestycji (w przypadkach takich jak np. budowa myjni, lakierni samochodowej), raporty o oddziaływaniu na środowisko dla obiektów projektowanych, modernizowanych (zmiana profilu działalności lub rozbudowa) oraz obiektów istniejących, dla uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
 • przygotowanie operatu wodnoprawnego
 • sprawowanie funkcji inwestora zastępczego - w imieniu inwestora nadzorujemy generalnego wykonawcę, nasze usługi obejmują prowadzenie nadzoru nad wykonawcami, rozliczanie finansowe i rzeczowe wykonawców ze zrealizowanych prac, dokonanie zamknięcia budowy – inwestor zastępczy przygotowuje kosztorys usług, a po akceptacji wyceny przez Zleceniodawcę inwestor przystępuje do wykonania swojej funkcji.

Projektowanie, prace wykonawcze i nadzór budowlany

 1. projektowanie architektoniczno-budowlane: projekt architektury i zagospodarowania terenu (w tym projektowanie i zakładanie ogrodów, realizacja prac brukarskich itp. na zlecenie), projekt konstrukcji budowlanej;
 2. projekt i wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan.,gaz, HVAC):
  • sieci, przyłączy, instalacji wewnętrznych gazu
  • sieci, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, uzbrajanie terenów inwestycyjnych, terenów pod sprzedaż działek budowlanych
  • instalacji centralnego ogrzewania wraz z doborem urządzeń
  • kotłowni domowych
  • przepompowni, przydomowych oczyszczalni ścieków
  • myjni samochodowych
  • budowa odwodnienia liniowego.
 3. sprawowanie funkcji kierownika budowy instalacji sanitarnych
 4. projekt instalacji elektrycznych i sprawowanie funkcji nadzoru nad jej wykonaniem;
 5. sprawowanie funkcji kierownika budowy:
  • bieżący nadzór budowlany, logistyka budowy (organizacja zaopatrzenia w materiały budowlane), koordynacja robót budowlanych i przepływu informacji;
  • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających; kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, sprawdzanie jakości robót, udział w odbiorach gotowych obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania;

Etap finalizacji inwestycji

 • przygotowanie dokumentacji końcowej, wraz ze złożeniem i uzyskaniem decyzji o użytkowaniu.

Kontrole techniczne obiektów budowlanych

 • okresowe (jednoroczne i pięcioletnie) przeglądy techniczne obiektów budowlanych
 • okresowe dwa razy w roku dla budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000m2 i innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000m2
 • okresowe przeglądy instalacji gazowych dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych
 • obsługa kominiarska.

Przejdź do formularza wyceny >>